Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc

Zgodnie z Kodeksem Pracy (Dz. U. z dnia 18 grudnia2008 r. nr 223, poz.1460) każdy pracodawca został zobowiązany do wyznaczenia w każdym zakładzie pracy osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy oraz przeszkolenia ich w tym zakresie. Każdy pracownik w ramach szkolenia BHP przeszkolony jest również z tematyki pierwszej pomocy, formalnie to wystarczy, jednak należy się zastanowić czy w praktyce pracownicy będą umieli zachować się prawidłowo?

W związku z tym nasze szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich grup zawodowych, zarówno osób indywidualnych jak i firm oraz instytucji publicznych. Celem szkolenia jest nabycie oraz opanowanie przez uczestników wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy w spotykanych, na co dzień stanach zagrożenia zdrowia a nawet życia. Proponujemy szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla pracodawców, którzy chcą przeszkolić swoich pracowników. Każdy przeszkolony pracownik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, zaś pracodawcy wręczone zostanie zaświadczenie zbiorcze.

Część teoretyczna 1-2h

 1. Ogólne zasady postępowania
 2. Zasady reanimacji/resuscytacji krążeniowo-oddechowej RKO
 3. Pierwsza pomoc w przypadku krwotoku
 4. Pierwsza pomoc w urazach
 5. Wyposażenie apteczki

Część  praktyczna 3-4h

 1. Sztuczne oddychanie i masaż serca – 1 h
 2.  Zasada stosowania AED automatycznego defibrylatora – 1h – ćwiczenia przy użyciu AED i fantoma
 3. Zasady tamowania krwotoków – 0,5 h
 4. Zasady unieruchamiania urazów kostno-stawowych – 0,5 h
 5.  Metody stosowane przy zakrztuszeniu lub zadławieniu
 6. Układanie w pozycji bocznej ustalonej
 7. Sprawdzian nabytych umiejętności – 1h

Każdy z nas powinien umieć zareagować w sytuacjach niebezpieczeństwa utraty zdrowia i życia ludzkiego. Pierwsza pomoc to podstawa, która w wielu sytuacjach ratuje życie. Dzięki odpowiedniemu przeszkoleniu z pierwszej pomocy potrafimy to zrobić. W większości przypadków mogą to być proste sytuacje związane z urazami bądź zachorowaniami. Może jednak się zdarzyć, że odpowiednia reakcja decyduje o życiu bądź śmierci poszkodowanego! Szkolenia z pierwszej pomocy są zatem potrzebne i konieczne.

Trenerzy  i sprzęt

Zajęcia prowadzone są przez ratowników medycznych na co dzień uczestniczący w działaniach ratowniczych bądź instruktorów pierwszej pomocy. Podczas szkoleń kładziemy duży nacisk na część praktyczną realizowaną na fantomie dziecka, niemowlęcia oraz dorosłego. Nasi ratownicy pokażą Ci jak udzielić pierwszej pomocy także przy  użyciu  AED.