Krzysztof Sznajdrowicz

mgr inż.

Krzysztof Sznajdrowicz

krzysztof

Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa pracy z 8-letnim doświadczeniem zawodowym.

Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierii Bezpieczeństwa i Ekologii na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa w specjalności bezpieczeństwo, higiena w pracy i zagrożenie środowiskowe oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w specjalności Bezpieczeństwo Pożarowe.

Posiada uprawnienia pedagogiczne oraz przygotowanie dydaktyczne dla wykładowców i instruktorów szkoleń.

Doradca szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, metodyki prowadzenia szkoleń i kształtowania polityki bezpieczeństwa w firmach różnych branż i sektorów.

Specjalista ds. BHP w branży budowlanej oraz transportowej.

Od 18-stu lat czynny członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Luszowicach.

Doświadczenie

  • Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby
  • Kurs z zakresu ochrony i prowadzenia szkoleń ppoż
  • Doradca i szkoleniowiec dla Przedsiębiorców w projekcie Transfer Innowacji (Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości PK)
  • Kurs pedagogiczny  dla Wykładowców Pozaszkolnych Form Kształcenia uprawniający do pracy dydaktycznej i przeprowadzenia szkoleń BHP
  • Szkolenie dla Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowych
  • Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu „zespól, finanse, kontrola, czyli wszystko o zarządzaniu projektem”
  • Świadectwo kwalifikacji zawodowej nr 55/KCH/2013
  • Szkolenie uprawniające do wykonywania przeglądów technicznych i napraw podręcznego sprzętu gaśniczego oraz do wykonywania przeglądów technicznych, badania i konserwacji hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych.
  • Zaświadczenie ze szkolenia Niepełnosprawność, oraz aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych.
  • WORKSHOP – Nanoparticles for flame retardancy – challenges and risks- International Seminar on Modern Polymeric Materials for Environmental Applications.

O firmie

Naszym celem jest wszechstronne wspieranie klientów w dziedzinie BHP, prawnej ochrony pracy oraz P.POŻ.
Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze dużych i małych firm oraz placówek oświatowych.
Wszystko co robimy jest zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie Państwa firmy.
Sprawujemy nadzór jako zewnętrzna służba bhp, dzięki czemu obsługiwane firmy minimalizują koszty
nie musząc zatrudniać u siebie specjalistów z tego zakresu.

Wierzymy, że osiągane wyniki przedsiębiorstw są proporcjonalne do bezpiecznych warunków pracy.
Przełamujemy istniejące stereotypy poprzez wiedzę na wysokim poziomie, błyskawiczny kontakt z klientem,
oraz doświadczenie zdobyte w trakcie kilku tysięcy godzin szkoleń oraz obsługi Firm.
W ramach współpracy proponujemy Obsługę Stałą (Służba BHP) lub bieżącą.