Aktualności

Paź 28

HACCP

(Hazard Analysis and Critical Control Point System) oznacza System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. HACCP jest narzędziem zarządzania bezpieczeństwem żywności i uniwersalną metodą systematycznej oceny możliwości wystąpienia zagrożeń oraz określenia metod ich eliminacji podczas produkcji żywności. HACCP jest systemowym postępowaniem mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności poprzez identyfikację…
Gru 11

Zachęcamy wszystkich do skorzystania z możliwości uzyskania bezpłatnej porady prawnej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Poradę można również uzyskać drogą elektroniczną pod adresem bhpsznajdrowicz@gmail.com
Gru 11

Centrum Szkoleń BHP

Prowadzi pełen zakres usług bhp i ppoż. Jako Jednostka Szkoleniowa BHP oferujemy szkolenia na najwyższym poziomie. Szkolimy pracodawców, kadrę kierowniczą i pracowników różnych grup zawodowych zapoznając ich  z przepisami bhp. Oferujemy firmom także doradztwo i stały nadzór nad sprawami bhp i ppoż. Naszym celem jest inspirowanie ludzi do nieustannego rozwoju…